Polub nas na Facebooku!

Do najważniejszych celów SKNI zaliczają się:

Rozbudzanie wśród studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych

Członkowie SKNI przez cały czas próbują zainteresować pozostałych studentów swoją działalnością. Starają się jak najczęściej organizować seminaria, warsztaty czy konferencje umożliwiające zdobywanie oraz przekazywanie wiedzy.

Propagowanie badań naukowych oraz promowanie osiągnięć związanych z działalnością Koła

Przykładowym projektem pozwalającym zrealizować powyższy cel może być organizacja konferencji naukowej przez SKNI. Członkowie Koła mają wówczas możliwość wygłoszenia referatów prezentujących ich osiągnięcie naukowe. SKNI promuje swoje osiągnięcia uczestnicząc w różnorakich wydarzeniach Uczelnianych, np. Dniach Otwartych albo konkursie na najlepsze Koło Naukowe.

Integracja studentów i pracowników naukowych

SKNI wielokrotnie organizowało Bal Informatyków, na który zaproszeni zostają zarówno pracownicy naukowi jak i studenci. Powyższy cel realizowany jest także dzięki współpracy naukowej Koła z pracownikami.

Popularyzacja i praktykowanie wiedzy informatycznej

Studenci będący w SKNI często organizują warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gdzie mogą dzielić się z młodszymi posiadaną wiedzą oraz umiejętnościami. W Kole odbywają się również liczne seminaria oraz spotkania naukowe przeznaczone dla Członków Koła.

Samokształcenie Członków Koła

Członkowie Koła cechują się zainteresowaniami naukowymi dotyczącymi informatyki. We własnym zakresie rozwijają umiejętności oraz poszerzają posiadaną wiedzę. Członek Koła może później dokształcać innych studentów, prowadzić warsztaty z dziedziny, w której się specjalizuje. Wówczas samokształcenie może zostać uznane jako działalność naukowa.

Inne działanie służące rozwojowi naukowemu Członków Koła

Oprócz wyżej wspomnianych działań naukowych, Członkowie Koła udzielają się w licznych wydarzeniach naukowych. Udzielają sobie wzajemnie korepetycji, spotykają się na cotygodniowych spotkaniach, pomagają przy realizacji projektów organizowanych przez Katedrę. Koło może realizować powyższy cel również poprzez współpracę z innymi organizacjami studenckimi, kołami, instytucjami naukowymi oraz stowarzyszeniami.